Verhalen  en Gedichten

Over kwetsbaarheden en andere zijpaden op mijn tijdpad, een zoektocht. 

En na de zoektocht:De som

Voor de gewitte muur die we onverlet

oneindig mogen noemen, is een man

gaan zitten om te broeden op een plan

dat hij met krachtige streek en nauwgezet

daarop de hele wereld schetsen zal.

 Deuren, ankers, Tartaren, hyacinten,

weegschalen, bibliotheken, labyrinten,

de nul en het oneindige, Uxmal.

De muur raakt vol met vormen, klein en groot.

Het lot, gul met merkwaardige giften, staat

voltooiing toe van zijn halsstarrigheid.

Op het precieze tijdstip van zijn dood

ontdekt hij in de immense warrigheid

van lijnen de afbeelding van zijn gelaat. 


Jorge Luis Borges

vert. Barber van der Pol en Maarten Steenmeijer